Methodisch werken in het onderwijs. EduSignals, hét interactieve dashboard voor (gedrags)ontwikkeling.

  • Wetenschappelijk onderbouwde digitale vragenlijsten

  • Objectiveren van de belevingswereld

  • Match tussen leervermogen, persoonlijke drijfveren, mentale veerkracht en omgevingsinvloeden

Methodisch werken in het onderwijs. EduSignals, hét interactieve dashboard voor (gedrags)ontwikkeling.

  • Wetenschappelijk onderbouwde digitale vragenlijsten

  • Objectiveren van de belevingswereld

  • Match tussen leervermogen, persoonlijke drijfveren, mentale veerkracht en omgevingsinvloeden

Methodisch werken in het onderwijs. EduSignals, hét interactieve dashboard voor (gedrags)ontwikkeling.

  • Wetenschappelijk onderbouwde digitale vragenlijsten

  • Objectiveren van de belevingswereld

  • Match tussen leervermogen, persoonlijke drijfveren, mentale veerkracht en omgevingsinvloeden

Eigenaarschap vergroten en voortijdig schoolverlaten terugdringen

Het interactieve dashboard biedt inzicht in gedrag en onderliggende drijfveren van jongeren. Door de belevingswereld van jongeren te objectiveren wordt methodisch werken in het onderwijs mogelijk. Daarbij kijkt EduSignals verder dan alleen intelligentie en leervermogen.  Omdat de ontwikkeling van jongeren mede bepaald wordt door de persoonlijke drijfveren, mentale veerkracht en omgevingsinvloeden. EduSignals brengt deze aspecten in kaart met behulp van wetenschappelijke onderbouwde digitale vragenlijsten én geeft dit vervolgens weer in een overzichtelijk interactief dashboard.

Zowel de jongere als de begeleider krijgt inzicht in de resultaten. Zodat eigenaarschap van de jongere wordt vergroot en de begeleider effectieve en onderbouwde begeleiding kan bieden. Zo wordt de kans op een succesvol studietraject vergroot en de kans op voortijdig schoolverlaten verkleind.

€ 10,-

per jongere

Eigenaarschap vergroten en voortijdig schoolverlaten terugdringen

Het interactieve dashboard biedt inzicht in gedrag en onderliggende drijfveren van jongeren. Door de belevingswereld van jongeren te objectiveren wordt methodisch werken in het onderwijs mogelijk. Daarbij kijkt EduSignals verder dan alleen intelligentie en leervermogen.  Omdat de ontwikkeling van jongeren mede bepaald wordt door de persoonlijke drijfveren, mentale veerkracht en omgevingsinvloeden. EduSignals brengt deze aspecten in kaart met behulp van wetenschappelijke onderbouwde digitale vragenlijsten én geeft dit vervolgens weer in een overzichtelijk interactief dashboard.

Zowel de jongere als de begeleider krijgt inzicht in de resultaten. Zodat eigenaarschap van de jongere wordt vergroot en de begeleider effectieve en onderbouwde begeleiding kan bieden. Zo wordt de kans op een succesvol studietraject vergroot en de kans op voortijdig schoolverlaten verkleind.

€ 10,-

per jongere

Eigenaarschap vergroten en voortijdig schoolverlaten terugdringen

Het interactieve dashboard biedt inzicht in gedrag en onderliggende drijfveren van jongeren. Door de belevingswereld van jongeren te objectiveren wordt methodisch werken in het onderwijs mogelijk. Daarbij kijkt EduSignals verder dan alleen intelligentie en leervermogen.  Omdat de ontwikkeling van jongeren mede bepaald wordt door de persoonlijke drijfveren, mentale veerkracht en omgevingsinvloeden. EduSignals brengt deze aspecten in kaart met behulp van wetenschappelijke onderbouwde digitale vragenlijsten én geeft dit vervolgens weer in een overzichtelijk interactief dashboard.

Zowel de jongere als de begeleider krijgt inzicht in de resultaten. Zodat eigenaarschap van de jongere wordt vergroot en de begeleider effectieve en onderbouwde begeleiding kan bieden. Zo wordt de kans op een succesvol studietraject vergroot en de kans op voortijdig schoolverlaten verkleind.

€ 10,-

per jongere

De drie voordelen van EduSignals op een rij

Inzicht

Inzicht in identiteit

Inzicht in identiteit en (gedrags)ontwikkeling. Door de belevingswereld van de jongeren te objectiveren. Met als doel eigenaarschap van de jongere te vergroten.

Preventie

Preventieve aanpak

Preventief inzicht in kansen en risico’s ten aanzien van (gedrags)ontwikkeling en het doorlopen van een succesvol studietraject. Met als doel het tijdig kunnen bieden van de juiste begeleiding en uitval te voorkomen.

Monitoring

Monitoring van (gedrags)ontwikkelingen

Ontwikkelingen en de belevingswereld van jongeren online kunnen monitoren met behulp van het interactieve dashboard en grafisch overzichtelijke weergaves.

Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende modules:

LOB

De LOB-module van EduSignals biedt de jongere handvatten om methodisch en objectief aan de slag te gaan met zijn of haar loopbaanoriëntatie.

Studiesucces

De Studiesucces-module van EduSignals maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in het mentaal welbevinden en de belevingswereld van de jongere.

Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende modules:

LOB

De LOB-module van EduSignals biedt de jongere handvatten om methodisch en objectief aan de slag te gaan met zijn of haar loopbaanoriëntatie.

Studiesucces

De Studiesucces-module van EduSignals maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in het mentaal welbevinden en de belevingswereld van de jongere.