Methodisch aan de slag met studiekeuze en loopbaanoriëntatie

Bij de Module LOB staat de match tussen interesses en karaktereigenschappen centraal. Oftewel, de match tussen wat je doet en wie je bent. Omdat juist de match hiertussen voorspellend is voor de mate van voldoening en het presteren van jongeren.

Concrete rapporten om eigenaarschap te bevorderen

De Module LOB bestaat uit verschillende wetenschappelijke onderbouwde digitale instrumenten. De uitslagen worden weergegeven in een overzichtelijk interactief dashboard en vertaald naar concrete rapporten. De rapporten zijn altijd afgestemd op de belevingswereld van jongeren. In de rapporten krijgen jongeren handvatten om methodisch aan de slag te gaan met studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Daarbij is het uitgangspunt dat jongeren zelf regie voeren over hun ontwikkeling.

Match tussen interesses en karaktereigenschappen

In de Module LOB wordt verder gekeken dan enkel de interesses van jongeren. Ook karaktereigenschappen, talenten, ontwikkelpotentieel en ontwikkelruimte worden objectief in kaart gebracht. Verder wordt de focus gelegd op de verbinding tussen de interesses van de jongeren en de talenten en karaktereigenschappen. Dit is essentieel, omdat juist de match tussen werkzaamheden en karaktereigenschappen, voorspellend is voor de mate van voldoening en het presteren van jongeren.

Methodisch aan de slag met studiekeuze en loopbaanoriëntatie

Bij de Module LOB staat de match tussen interesses en karaktereigenschappen centraal. Oftewel, de match tussen wat je doet en wie je bent. Omdat juist de match hiertussen voorspellend is voor de mate van voldoening en het presteren van jongeren.

Concrete rapporten om eigenaarschap te bevorderen

De Module LOB bestaat uit verschillende wetenschappelijke onderbouwde digitale instrumenten. De uitslagen worden weergegeven in een overzichtelijk interactief dashboard en vertaald naar concrete rapporten. De rapporten zijn altijd afgestemd op de belevingswereld van jongeren. In de rapporten krijgen jongeren handvatten om methodisch aan de slag te gaan met studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Daarbij is het uitgangspunt dat jongeren zelf regie voeren over hun ontwikkeling.

Match tussen interesses en karaktereigenschappen

In de Module LOB wordt verder gekeken dan enkel de interesses van jongeren. Ook karaktereigenschappen, talenten, ontwikkelpotentieel en ontwikkelruimte worden objectief in kaart gebracht. Verder wordt de focus gelegd op de verbinding tussen de interesses van de jongeren en de talenten en karaktereigenschappen. Dit is essentieel, omdat juist de match tussen werkzaamheden en karaktereigenschappen, voorspellend is voor de mate van voldoening en het presteren van jongeren.

Wat houdt de Module LOB in?

De Module LOB bestaat uit vijf instrumenten, welke modulair opgebouwd zijn. De instrumenten zijn afzonderlijk van elkaar in te zetten, waardoor het pad van de jongere stap voor stap wordt uitgestippeld. Zo ontstaat er uiteindelijk een compleet beeld van wie de jongere is, wat de jongere wil en hoe de jongere daarin optimaal begeleid kan worden.

De focus van de Module LOB ligt altijd op de duurzame match tussen karaktereigenschappen, interesses én de ruimte voor ontwikkeling. De uitkomsten van de instrumenten worden zowel tekstueel als grafisch teruggekoppeld, door middel van het interactieve dashboard en concrete rapporten. Zowel de jongere als de begeleider krijgt inzicht in het dashboard en de rapporten. De uitslag is objectief en waardevrij en kan gebruikt worden om met de jongere in gesprek te gaan. Zo blijft de jongere altijd eigenaar van de eigen ontwikkeling en krijgt de begeleider praktische handvatten toegereikt ten aanzien van de begeleiding en ondersteuning op het gebied van studiekeuze en loopbaanoriëntatie.

Waarom de Module LOB?

Hoe is de Module LOB opgebouwd?

De Module LOB bestaat uit vijf verschillende instrumenten. Deze vijf instrumenten zijn gedurende de gehele studieloopbaan van de jongere onbeperkt in te zetten. Dit maakt dat je als school zelf de regie hebt om te bepalen wanneer welk instrument opgenomen wordt in de jaarplanning van de jongere.

Waar ga en sta ik voor?
Wat vind ik belangrijk en waar krijg ik energie van?
Wat zijn mijn talenten en waar liggen mijn ontwikkelpunten?

Dit wordt in kaart gebracht met behulp van de Ik-Wijzer.

Door middel van de Ik-Wijzer worden karaktereigenschappen van de jongere in kaart gebracht. De uitslag geeft inzicht in wie de jongere is, wat hem/haar intrinsiek motiveert en wat zijn/haar talenten, valkuilen en leerdoelen zijn. De uitslag geeft tevens informatie over de passende wijze van benaderen en begeleiden. Dat wat de ene jongere immers als prettig ervaart, zal bij de andere jongere juist weerstand oproepen.

Wat vind ik leuk en belangrijk om te doen?
Wat kan ik het beste en hoe weet ik dat?
Welk profiel sluit aan bij de activiteiten waar ik blij van wordt?

Dit wordt in kaart gebracht met behulp van de ProfielkeuzeCheck VMBO.

Door middel van de ProfielkeuzeCheck wordt in kaart gebracht welke activiteiten een jongere graag uitvoert. De uitslag geeft inzicht in welk profiel aansluit bij de interesses, door middel van een kort en duidelijke grafische weergave waarin de match tussen de interesses en de profielen in het VMBO worden gepresenteerd. Dit levert concrete handvatten bij de oriëntatie op de profielkeuze.

Wat vind ik leuk en belangrijk om te leren?
Wat houdt mij bezig, waar word ik blij van en hoe leer ik graag?
Waar heb ik een hekel aan en kan ik meer aandacht aan besteden?

Dit wordt in kaart gebracht met de RichtingWijzer.

De RichtingWijzer geeft inzicht waar de interesses van een jongere liggen, wat hem/haar bezighoudt en waar hij/zij graag voor uit bed komt. De rapportage biedt een praktisch startpunt om te kijken hoe de jongere graag werkt en leert en waar hij zich het prettigst bij voelt. De uitslag geeft ook weer waar de jongere totaal geen affiniteit mee heeft. Op basis hiervan worden praktische handvatten geboden, om te onderzoeken welke sector- of studiekeuze het beste bij de jongere past.

Welke activiteiten en werkzaamheden wil ik gaan uitvoeren?
Welke vervolgstudies passen bij mijn interesses?
Waar ben ik het meest op mijn plek en waarom daar?
Hoe ga ik mijn doel bereiken?

Dit wordt in kaart gebracht met behulp van de StudieMeter.

De StudieMeter geeft uitgebreid inzicht welke werkzaamheden een jongere wil uitvoeren in zijn/haar toekomstige baan. Daarbij wordt automatisch de koppeling gelegd met de passende vervolgstudies. De uitslag geeft inzicht in beroepssectoren en opleidingsrichtingen die wel, of juist niet, passen bij de studie-interesse van de jongere. Tevens worden in de praktisch toepasbare rapportages actuele opleidingen beschreven die aansluiten op het gekozen niveau (MBO, HBO en WO). Door de uitslag te combineren met de Ik-Wijzer kan een duurzame match gemaakt worden tussen wie iemand is en wat iemand wil.

Welke vervolgstudie sluit uiteindelijk het beste aan bij mijn interesses?
Waar liggen mijn kansen en mijn risico’s ten aanzien van studiesucces?
Wat moet er gebeuren zodat de overstap naar mijn vervolgopleiding goed verloopt?

Dit wordt in kaart gebracht met de Signaalkaart Overstap.

De Signaalkaart Overstap brengt naast de studie-interesses ook studiesucceswaarden in kaart. De uitslag geeft zowel de jongere als begeleider informatie over kansen en risico’s ten aanzien van studiesucces in de toekomst. Daarbij worden de ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt waar op ingezet moet worden om de jongere te faciliteren in het succesvol afronden van zijn studie. Gecombineerd met het inzicht in persoonlijkheid, wordt de jongere toegerust om eigenaar te zijn van zijn/haar verdere studieloopbaan.

EduSignals, leerlijn voor de module LOB

De Module LOB in een vier- of vijfjarige leerlijn

Wil je weten hoe de instrumenten van de module LOB effectief ingezet kunnen worden in een vier- of vijfjarige leerlijn? Download dan hier een gratis voorbeeld.